RODO – Obowiązek informacyjny

Administratorem podanych danych jest firma Expert International Recruitment sp. z o.o. 45-355 Opole, ul. 1 Maja 30A.

Dane kontaktowe administratora danych znajdują się na stronie www.ImExpert.pl.

Dane kontaktowe w sprawach ochrony danych osobowych, w tym dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych osobowych będą dostępne w zakładce kontakt na stronie www.ImExpert.pl oraz pod adresem iodo@imexpert.pl.

Dane w zakresie imion i nazwiska, daty urodzenia, wykształcenia i doświadczeń zawodowych są przetwarzane w oparciu o zakres określony przez przepisy Kodeksu Pracy. Pozostałe podane przez Państwa dane, w tym dane kontaktowe, przetwarzane są na podstawie Państwa zgody w celu prowadzenia procesów rekrutacyjnych. Dobrowolne podanie tych danych będzie uważane za zgodę na ich przetwarzanie w celu aktualnej lub przyszłych rekrutacji.

Dane osobowe mogą być udostępniane pracodawcom i partnerom w celu zatrudnienia lub realizacji dalszych etapów rekrutacji zgodnie z celem przetwarzania. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi aplikacji rekrutacyjnej, dostawcy usług hostingu, zewnętrznym kadrom oraz księgowości.

Dane będą przechowywane przez okres trwania procesu rekrutacyjnego i usunięte w przypadku nie podjęcia pracy. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na udział w przyszłych rekrutacjach, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania.

Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku wyrażonej zgody ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia. Cofnięcia zgody w dowolnym momencie pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Brak podania danych objętych zgodą nie będzie stanowiło przyczyny odmowy zatrudnienia. Wycofanie zgody na udział w kolejnych rekrutacjach spowoduje zaprzestanie przetwarzania Państwa danych w tym celu.